startsida stor

SKOLTRANSPORT

Fordon
En stor och mycket viktig del av vår verksamhet är skoltransporterna som vi utför inom hela Ljungby Kommun.
Ljungby Buss & Taxi Service har 30 egna fordon i storlek från 4 till 43 sittplatser. Desssutom är ytterligare 4 fordon knutna till vår verksamhet från entreprenörer som vi sammarbetar med.
Varje skoldag kör vi ca 520 skolbarn till och från skolorna i kommunen.

Förare
Vi vet att våra förare som träffar era barn varje dag är viktiga både för barnen och er. Inte bara som skickliga förare utan minst lika mycket som stabila, omdömesgilla vuxna.
Vi ställer höga krav på våra förare redan vid antällningstillfället. Det är sedan vår strävan att kompetensutveckla alla anställda kontinuerligt.
Exempelvis kommer alla bussförare att genomgå en Yrkeskompetensutbildning under 2014.
Denna YKB-utbildning är ett EU-krav fr o m 2015.
Dessutom har samtliga förare utbildats i HLR, dvs hjärt- lungräddning.
Alla förare ska kunna ge "Första hjälpen" med hjärt- lungräddning samt kunna utföra HLR med hjärtstartare.
Hjärtstartare finns i fem av våra bilar. Detta genom ett lokalt samarbete mellan Röda Korset och Ljungby Buss & Taxi Service.


Läsåret
Ljungby Kommuns hemsida finns mycket skolinformation, bland annat finns där information om läsårets tider. Likaså vilka dagar som är lovdagar :-)

Schema
Vår målsättning är att vi ska utföra vårt transportuppdrag till allas belåtenhet.
En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har rätt information. En bra och kontinuerlig komunikation med föräldrar/vårdnadshavare är en grundförutsättning.
Vi har gjort en mall till ett 6-veckorsschema som går bra att skriva ut och lämna till chaufören.

Avbokningar / ändringar
Vi förstår givetvis att rutiner och scheman ibland måste ändras. Det är oftast inga problem för oss bara vi hinner få ut informationen till våra förare i tid. Därför är det viktigt att vi får veta!
Akuta ändringar tas emot på 0372 - 107 00 dygnet runt.
Övriga förändringar av mindre akut karaktär går naturligtvis även att skicka på e-post: info@omnicab.se

loading...